فرمانده سابق صرب‌های کرواسی در دادگاه حضور یافت

گوران هادیج، فرمانده نیروهای صرب کرواسی در جریان جنگ داخلی یوگوسلاوی سابق حاضر نشد به پرسش دادگاه بین‌المللی رسیدگی به جرایم جنگی مبنی بر گناهکار یا بی گناه بودن خود پاسخ دهد.

آقای هادیج که از رهبران جدایی طلب صرب در شرق کرواسی نیز به شمار می‌رفت، هفته گذشته بعد از هفت سال فراری بودن در صربستان بازداشت شد و به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت در اختیار این دادگاه قرار گرفت.

او به قاضی رسیدگی کننده گفت که کیفرخواست صادره علیه خود را مطالعه کرده، اما حاضر نیست به پرسش دادگاه در مورد گناهکار یا بی گناه بودن خود پاسخ دهد.