تشکیل هیات حل اختلاف قوای سه گانه توسط رهبر ایران

آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی، هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه را تشکیل داده‌است.

وی طی حکمی محمود هاشمی شاهرودی، رئیس سابق قوه قضائیه را نیز به ریاست این هیات منصوب کرده‌است.

قرار است این هیات به منظور بررسی و ارائه نظرات مشورتی در موارد حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه (مجریه، مقننه و قضائیه) فعالیت کند.

در حکم آیت‌الله خامنه‌ای از جمله محمد حسن ابوترابی، مرتضی نبوی، عباسعلی کدخدایی و صمد موسوی خوشدل به عنوان اعضای این هیات برای یک دوره پنج ساله انتخاب شده‌اند.

رهبر ایران همچنین در این حکم، مسئولان بلندپایه جمهوری اسلامی را ملزم کرده که با این هیات همکاری کنند.