اوباما جمهوریخواهان را مقصر عدم توافق بر سر بحران بدهی ها دانست

باراک اوباما، رئیس جمهوری امریکا در جریان نطقی تلویزیونی که به طور زنده از رادیو و تلویزیونهای این کشور پخش میشد گفت شکست در دستیابی به راهی برای حل بحران بدهی ها، به اقتصاد این کشور ضربه خواهد زد.

آقای اوباما خواستار آن شد که تا پیش از مهلت یک هفته ای تعیین شده، یعنی زمانی که امریکا قادر به پرداخت بدهی هایش نخواهد بود، توافقی در این باره صورت بگیرد.

رئیس جمهوری آمریکا بسیاری از نمایندگان جمهوریخواه را متهم کرد که از رسیدن به توافقی در این مورد خودداری کرده و مخالف افزایش مالیات ها درکشور هستند.

هدف از این تلاش ها افزایش سقف استقراض دولت فدرال و کاهش کسری بودجه آمریکا است .

دموکرات ها و جمهوریخواهان هریک در صدد عملی شدن طرح های خود دراین باره هستند.

در همین حال در واکنش به صحبت های باراک اوباما، جان بینر، رئیس جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا، آقای اوباما را متهم کرده است که قصد دارد برای افزایش مالیاتها از نمایندگان چک سفیدبگیرد.