تلاش بانک مرکزی هند برای مقابله با تورم

بانک مرکزی هند برای مقابله با افزایش نرخ تورم در این کشور که در ماه گذشته میلادی به حدود ۹ درصد رسید، بار دیگر نرخ بهره را افزایش داده به ۸ درصد رسانده است.

این یازدهمین بار از ماه مارس ۲۰۱۰ است که نرخ بهره بانکی در هند افزایش می یابد در حالیکه بازرگانان و صاحبان صنایع در این کشور از تاثیر منفی این اقدام در کاهش رشد اقتصادی ابراز نگرانی کرده اند.

برخی ناظران گفته اند که بالا رفتن نرخ بهره تا کنون باعث شده است تا تقاضای مصرف کنندگان کاهش یابد و دولت را ناگزیر کند پیش بینی خود در مورد نرخ رشد اقتصادی در سال جاری را تعدیل کند.