ایران برای حل بحران سیاسی در لیبی طرح داده است

به گزارش رادیو و تلویزیون دولتی ایران، رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه گفته است که جمهوری اسلامی طرحی را برای حل بحران سیاسی لیبی با کشورهای منطقه مطرح کرده که شامل توقف جنگ در این کشور، مخالفت با دخالت نیروهای ناتو و پاسخگویی ناتو در قبال عملیات نظامی در لیبی است.

اشاره آقای مهمانپرست به اقدامات نظامی ناتو است که پس از تصویب قطعنامه شورای امنیت حاوی ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز خاک لیبی و حفاظت از غیرنظامیان در برابر حملات نیروهای حکومت لیبی آغاز شده است.

سخنگوی وزارت خارجه ایران ضمن حمایت از حق مردم کشورهای منطقه برای حضور در عرصه سیاسی، گفته است که جمهوری اسلامی از مطالبات مردم مصر و یمن حمایت کرده و خواستار خروج نیروهای وابسته به شورای همکاری خلیج فارس از بحرین است.

جمهوری اسلامی از اعتراضات مردمی در اکثر کشورهای منطقه حمایت و سرکوب اعتراضات توسط نیروهای دولتی این کشورها را محکوم کرده هرچند در مورد سوریه، این اعتراضات را به مداخله خارجی نسبت داده و از برخورد حکومت سوریه با معترضان دفاع به عمل آورده است.

با توجه به موضعگیری جمهوری اسلامی، برخی مقامات غربی حکومت این کشور را به دورویی متهم کرده و همچنین خواستار آن شده اند که رهبران ایران هم به مردم این کشور آزادی ابراز نظر و برگزاری اجتماعات سیاسی را بدهند.