'ازدواج سلطنتی رشد اقتصاد بریتانیا را تضعیف کرد'

اقتصاد بریتانیا در سه ماهه منتهی به ماه ژوئن سال جاری تنها حدود دو دهم درصد رشد کرد که به مراتب از میزان مورد انتظار کمتر بوده است.

اقتصاددانان ضعف رشد اقتصادی بریتانیا را ناشی از عوامل منحصر به فرد خاص این دوره، از جمله تعطیلی یک روزه به مناسبت ازدواج فرزند ارشد ولیعهد در ماه آوریل دانسته و گفته اند رشد اندک اقتصادی در این سه ماهه می تواند باعث افزایش فشار بر دولت برای اتخاذ تمهیداتی در جهت افزایش نرخ رشد اقتصادی شود.

در مقابل، جورج ازبورن، وزیر خزانه داری، از وضعیت اقتصادی ابراز رضایت کرده و گفته است که گزارش اخیر نشان می دهد که اقتصاد بریتانیا "ثبات یافته" و فرصت های شغلی جدیدی را ایجاد کرده است.