سخنگوی حامد کرزی استعفا کرد

بر اساس گزارشها وحید عمر سخنگوی حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان، از سمت خود استعفا داده است.

همین گزارشها حاکیست که آقای کرزی با استعفای آقای عمر موافقت کرده است.

هنوز توضیحی در خصوص دلایل آقای عمر برای استعفا اعلام نشده است.