صلحبانان سازمان ملل در صیدا زخمی شدند

گزارش‌ها از لبنان حاکی است که سه تن از صلحبانان سازمان ملل در انفجاری در شهر صیدا در جنوب این کشور زخمی شده‌اند.

این انفجار بر روی پلی در ورودی جنوبی این شهر روی داد و خودروی سازمان ملل در اثر این انفجار آسیب دید.

صلحبانان سازمان ملل بیش از سه دهه است که در جنوب لبنان حضور دارند و پس از جنگ میان اسرائیل و حزب الله در سال ۲۰۰۶ تقویت شدند.