'مطبوعات ایران از جهت آزادی بیان در شرایط مطلوبی است'

محمد جعفر محمدزاده، معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد: "مطبوعات در ایران از جهت آزادی بیان در شرایط مطلوبی به سر می‌برند زیرا به راحتی از دولت انتقاد می‌کنند و سیاسیون و سیاستمداران در آنها به آسانی به ابراز دیدگاهیشان می‌پردازند."

به گزارش خبرگزاری مهر، آقای محمدزاده در دیدار نمایندگان رسانه‌های کره جنوبی که برای دیدن ایران و تهیه گزارش به کشور سفر کره‌اند اعلام کرد: "بیش از ۳۰ هزار نشریه در ایران به شخص و گروه‌هایی با سلیقه‌های مختلف تعلق دارد. ما در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، علمی، ادبی، ورزشی و جهانگردی، مطبوعات بسیار متفاوتی داریم."