هشدار ژنرال آمریکایی درباره 'خطر ایران'

ژنرال مارتین دمپسی، نامزد ریاست ستاد مشترک ارتش آمریکا، گفته که ایران به احتمال زیاد بزرگ ترین خطر برای صلح جهان و ثبات منطقه خاورمیانه است.

او این اظهارات را روز سه شنبه در جلسه علنی بررسی صلاحیتش در کمیته نیروهای مسلح مجلس سنای آمریکا بیان کرد.

در صورت تایید سنا، ژنرال دمپسی از ماه اکتبر امسال جانشین دریاسالار مایک مولن خواهد شد.

رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا بلندپایه ترین مشاور نظامی رئیس جمهوری این کشور است.

این ژنرال چهار ستاره در سال های نخستین حمله به عراق که ارتش آمریکا درگیر جنگ داخلی در این کشور بود فرمانده لشگر یکم زرهی بود.