بریتانیا، تمام کارکنان سفارت لیبی را اخراج می‌کند

وزارت خارجه بریتانیا می گوید تمام کارکنان سفارت لیبی در این کشور را اخراج می کند.

وزارت خارجه بریتانیا می گوید کاردار سفارت لیبی به این وزارتخانه احضار و به او اطلاع داده شده که او و تمام کارکنان سفارت لیبی باید خاک بریتانیا را ترک کنند.