بانک مرکزی ایران: مجلس بانک را از انتشار آمار منع کرده است

بانک مرکزی ایران اظهارات اخیر احمد توکلی، نماینده اصولگرای منتقد دولت در مجلس را رد کرده که گفته بود محمود احمدی نژاد به این بانک دستور داده است تا برخلاف رویه همیشگی خود، از انتشار آمار اقتصادی و مالی خودداری ورزد.

خبرگزاری فارس متن اطلاعیه بانک مرکزی را مخابره کرده که گفته است براساس قانون برنامه پنجم توسعه مصوب نمایندگان مجلس، انتشار آمار رسمی کشور بر عهده مرکز آمار محول شده و در صورتیکه مجلس در نظر دارد بانک مرکزی مجددا آمارهای تولیدی خود را منتشر کند، لازم است در این مصوبه تجدید نظر شود.

آقای توکلی در اظهارات خود گفته بود که دستور رئیس جمهوری به بانک مرکزی برای خودداری از انتشار آمار مغایر قانون برنامه پنجم توسعه است.