دولت لیبی راه حل پیشنهادی بریتانیا را رد کرد

محمود علی البغدادی، دبیرکل کمیته عمومی خلق (نخست وزیر) لیبی، پیشنهاد بریتانیا برای خاتمه دادن به جنگ داخلی و حل بحران سیاسی این کشور را رد کرده است.

اخیرا وزیر امور خارجه بریتانیا پیشنهاد کرده بود که در صورتیکه معمر قذافی، رهبر لیبی، از سمت خود کناره بگیرد، دولت بعدی لیبی به او اجازه دهد همچنان به عنوان یک شهروند عادی در کشور خود باقی بماند.

در حالیکه مخالفان حکومت لیبی تاکید داشته اند که هیچ راه حلی را که شامل کناره گیری معمر قذافی و پسرانش از قدرت نباشد قابل قبول نمی دانند، رهبر لیبی تاکید داشته هرگز کشورش را ترک نمی کند و آقای البغدادی هم گفته است که مقام رهبری لیبی، موضوعی قابل مذاکره و مصالحه نیست.

وی در عین حال افزوده است که در حال حاضر "گفتگوهای مفیدی" بین دولت لیبی و نماینده ویژه سازمان ملل متحد در جریان است اما تاکید کرده که تا زمانی که حملات هوایی ناتو ادامه دارد، دولت حاضر به مذاکره با مخالفان نیست.