معاون وزارت کشور ایران: رسانه ها احساس نا‌امنی را ترویج نکنند

مهدی محمدی فرد، معاون پارلمانی وزارت کشور، با اشاره به حضور وزیران کشور و دادگستری و برخی دیگر از مسئولان امنیتی کشور در جلسه روز گذشته مجلس، گفته است که در آن جلسه در مورد کمبودهای قانونی برخورد سریع با مجرمان، حمل سلاح سرد و تقویت نیروی انتظامی مذاکراتی صورت گرفت.

آقای محمدی فرد در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفته است که نباید احساس نا امنی از سوی رسانه ها ترویج شود و افزوده است: "اینکه یک دانشمند ترور شود با جرایمی که حادثه ای است فرق می کند؛ البته چنین موضوعی نیز قابل پردازش است اما نباید احساس نا امنی در جامعه بیش از واقعیت موجود در کشور باشد."

در جلسه روز گذشته مجلس، که ظاهرا به دلیل گزارش های مربوط به افزایش چشمگیر در جرایمی مانند تجاوز جنسی و قتل برگزار شد، اکثر مقامات شرکت کننده "عوامل خارجی" را مسئول افزایش جرایم داخلی دانستند و همزمان، از اینکه اخبار مربوط به وقوع جرم و نا امنی در جامعه در رسانه های کشور انعکاس می یابد، انتقاد کرده و خواستار کنترل خبررسانی در این زمینه شدند.