'حذف ازدواج مجدد مردان در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس'

یکی از نمایندگان مجلس ایران از حذف بخش مربوط به ازدواج مجدد مردان در ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانوده، در کمیسیون قضایی مجلس خبر داده است.

نیره اخوان بیطرف، یکی از اعضای این کمیسیون به خبرگزاری مهر گفته است که به‌رغم تصمیم کمیسیون حقوقی و قضایی، این پرونده همچنان در مجلس باز است و باید در صحن علنی به رای گذاشته شود.

اوایل شهریور سال ۱۳۸۹ و در ادامه بررسی لایحه حمایت از خانواده در مجلس ایران، سه ماده جنجالی ۲۲، ۲۳ و ۲۴ این لایحه برای بررسی دقیق‌تر و رفع "مشکلات و ابهامات شرعی" به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس فرستاده شد.

ماده ۲۴ لایحه حمایت از خانواده در باره مهریه‌های متعارف و غیرمتعارف است.

خانم بیطرف همچنین گفت که ماده ۲۲ لایحه حمایت از خانواده که به ازدواج موقت مربوط است همچنان به قوت خود باقی است.

این ماده ثبت ازدواج موقت را در صورت باردار شدن زن الزامی دانسته و در سایر موارد، ثبت آن را به توافق میان زوجین واگذار کرده است.