'خیران مدرسه ساز در ایران دلسرد شده‌اند'

محمدرضا جعفری، یکی از مدیران سازمان تجهیز، توسعه و نوسازی مدارس ایران می‌گوید که خیران مدرسه ساز دلسرد شده‌اند.

وی دلیل این دلسردی را تغییر نام مدارس خیرساز توسط برخی از روسای آموزش و پرورش ذکر کرده است.

آقای جعفری گفت، براساس مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش، هرگونه تغییر در کاربری و نام مدارس خیرساز ممنوع است.

گزارش رسانه‌های ایران نیز حاکیست که در بخشنامه وزیر آموزش و پرورش به استان‌ها تاکید شده‌است که نام این مدارس به اسم مورد نظر خیران در تابلوی مراکز آموزشی حک و در مهر این مراکز هم قید شود.

در ایران همچنین انجمنی به نام "خیرین مدرسه ساز ایران" فعالیت می‌کند که یکی از بزرگ‌ترین سازمان‌های غیردولتی با بیش از هشتاد هزار عضو به شمار می‌رود.

گفته می‌شود که ۳۴ درصد از تمامی مدارس موجود در ایران، توسط اعضای این انجمن تاسیس شده‌است و در حال حاضر نیز بیش از نیمی از مدارس در حال احداث، توسط خیران این انجمن ساخته می‌شود.