کاهش ۲۰ درصدی حجم آب موجود در ایران

حجم آب سدهای ایران از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا اول مرداد در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته بیش از ۲۰ درصد کاهش داشته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هم اکنون ۲۹ سد کشور کمتر از ۲۰ درصد حجم خود ذخیره آبی دارند.

در همین دوره زمانی ۲۷ سد کشور در مقایسه با پارسال افزایش ورودی آب داشتند.

بنابه این گزارش، بیشترین میزان ورودی های آب به مخزن سدهای کشور، متعلق به استان خوزستان است.