اعلام شرایط شورای راه سبز امید برای شرکت در انتخابات

شورای هماهنگی راه سبز امید با انتشار بیانیه ای شروط خود را برای شرکت در انتخابات پیش روی مجلس ایران اعلام کرده است.

این شورا که تشکل سیاسی نزدیک به میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران مخالفان دولت ایران است، با انتشار یک بیانیه مقدماتی، ضمن تحلیل شرایط سیاسی کشور درباره وظیفه پیش روی جنبش سبز بحث کرده است.

این بیانیه با اشاره به رایزنی های انجام شده به وسیله شورای هماهنگی راه سبز امید با فعالات سیاسی و شخصیت های داخلی و خارجی، شرایطی را برای حضور در انتخابات مجلس نهم بیان کرده است.

این شرایط عبارتند از: آزادی و اعاده حیثیت از شهروندان بازداشت شده بعد از انتخابات سال ۱۳۸۸، منع نهادهای نظامی و امنیتی از دخالت در انتخابات، پایان حبس خانگی رهبران جنبش سبز، رفع موانع فعالیت قانونی احزاب و تشکل ها، توقف سانسور و محترم شمردن آزادی بیان، لغو نظارت استصوابی، فعالیت همه شهروندان با همه گرایش ها در انتخابات بدون احساس زور و تحمیل، تامین امنیت جانی، مالی و حیثیتی همه احزاب و نامزدها.

شورای هماهنگی راه سبز امید در پایان بیانیه خود از شهروندان خواسته است نظرات و پیشنهادهای خود را درباره شرایط بیان شده، اعلام کنند.