هشدار عفو بین الملل درباره وضع ساحل عاج

عفو بین الملل هشدار داد بیشتر از نیم میلیون نفر از شهروندان ساحل عاج که در اثر جنگ داخلی و مناقشه سیاسی در این کشور خانه های خود را ترک کردند، همچنان آواره هستند.

به گزارش این سازمان مدافع حقوق بشر، بعضی از طرفداران لوران باگبو، رئیس جمهوری پیشین به خاطر نگرانی از حملات انتقام جویانه شبه نظامیان وفادار به آلاسان واتارا، رئیس جمهوری کنونی، از بازگشت به شهرها و روستاهای خود بیم دارند.

آقای باگبو در شمال ساحل عاج در حبس خانگی است.

عفو بین الملل از دولت ساحل عاج خواسته است نظم و وحدت فرماندهی را میان هواداران آقای واتارا برقرار کند.

تنش سیاسی در ساحل عاج سه ماه است تمام شده ولی طرفداران رئیس جمهوری سابق در موارد زیادی مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند.