'پنجاه و دو خارجی حین قاچاق سوخت در ایران کشته شده اند'

به گزارش ایرنا، یک مقام بهداری زاهدان گفته است که در چهارده ماه منتهی به پایان تیرماه سال جاری، پنجاه و دو تبعه بیگانه بر اثر سوانح رانندگی در جریان قاچاق سوخت در جاده های مرکزی و جنوبی استان سیستان و بلوچستان جان خود را از دست داده و یکصد و سی و شش تبعه خارجی دیگر در همین رابطه زخمی شده اند.

به گفته این مقام محلی، این آمار نسبت به آمار دوره مشابه سال قبل کاهش محسوسی داشته که وی آن را به "طرد اتباع بیگانه از استان" نسبت داده است هر چند احتمال دارد افزایش بهای سوخت به دلیل حذف یارانه ها نیز در این مورد موثر بوده باشد.

"طرد شهروندان خارجی"، که عمدتا اتباع افغانستان را شامل می شود، از این استان از سال ۱۳۸۸ آغاز شد و براساس گزارش ایرنا، براساس آمار، از مجموع چهارصد هزار تبعه خارجی ساکن استان تا پایان سال گذشته، بیش از سیصد هزار تن از منطقه خارج شده اند.

در سال های اخیر، به دلیل پائین بودن بهای سوخت، از جمله بنزین و نفت سفید، در ایران در مقایسه با بعضی کشورهای همسایه زمینه مساعدی را برای قاچاق این اقلام ایجاد کرده بود.