صادق لاریجانی رسانه‌ها را عامل ایجاد احساس ناامنی دانست

در ادامه انتقاد مقامات حکومتی ایران از انعکاس اخبار وقوع جرایم جدی در کشور، صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه هم گفته است: "برخی از رسانه ها و متاسفانه حتی رسانه ملی [رادیو و تلویزیون دولتی] به ایجاد احساس نا امنی در جامعه کمک کرده اند."

در ماههای اخیر، گزارش های متعددی از افزایش بی سابقه در میزان جرایم خشن مانند تجاوز به عنف، تجاوز جمعی حتی با ورود به حریم خصوصی افراد، قتل در ملاء عام و نظایر آنها در رسانه های همگانی ایران منعکس شده و دو روز پیش، جمعی از مقامات جمهوری اسلامی در جلسه علنی مجلس برای بررسی این موضوع شرکت کردند.

اکثر آنان عوامل خارج از کشور را مسئول بروز جرایم در داخل کشور دانستند و برای مقابله با این پدیده، ضمن تاکید بر تشدید مجازات و تسریع در روند رسیدگی قضایی به پرونده متهمان، از اینکه رسانه های همگانی خبر اینگونه وقایع را منتشر می کنند انتقاد به عمل آوردند و خواستار اعمال محدودیت بیشتر بر رسانه ها شدند.

در مقابل، برخی از منتقدان، شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را زمینه ساز افزایش جنایت در ایران دانسته اند و با بی تاثیر توصیف کردن شدت عمل قضایی در کاهش جرایم، برخی مجازات های رایج در جمهوری اسلامی و اجرای آنها در ملاء عام را به نوبه خود باعث پذیرش و نهادینه شدن خشونت در جامعه قلمداد کرده اند.