خبرنگار آزاد بخش پشتوی بی‌بی‌سی در افغانستان کشته شد

احمدامید خپلواک، خبرنگار آزاد همکار بخش پشتوی بی‌بی‌سی، در پی حمله شورشیان در استان ارزگان افغانستان کشته شد.

آقای خپلواک، ۲۵ ساله، از سه سال پیش با بخش پشتوی بی بی سی همکاری می کرد.

او در یک شبکه رادیویی محلی کار می کرد که مردان مسلح به آنجا حمله کردند.

بی بی سی آقای خپلواک را همکاری ارزشمند دانسته و به شدت از کشته شدن او ابراز تاسف کرده است.