مرحله ششم پرداخت یارانه در ۱۲ مرداد ماه

براساس مصوبه ستاد هدفمندی یارانه‌ها قرار است هفته آینده (۱۲ مرداد ماه) یارانه مرحله ششم برای هر سرپرست خانواری پرداخت شود.