دستگیری جوان مظنون به ساخت مواد منفجره در فنلاند

پلیس در فنلاند جوان ۱۸ ساله ای را که مظنون به استفاده از کود شیمیایی برای ساخت مواد منفجره است را دستگیر کرد.

پلیس در بیانیه‌ای اعلام کرد دهها کیلوگرم از کودشیمیایی و مواد دیگری که برای ساخت مواد منفجره استفاده می‌شودر در خانه این مظنون کشف شده است.

پلیس همچنین گفت که این مورد هیچ ارتباطی با کشتار بیش از ۷۰ نفر در نروژ ندارد.