مخالفان مسلح دولتی لیبی به شهر غزیه حمله کردند

مخالفان مسلح دولت لیبی به یکی از شهرهای استراتژیک هم مرز با تونس که توسط نیروهای سرهنگ قذاقی اداره می شود، حمله کردند.

سخنگوی مخلفان مسلح دولت لیبی می گوید که آنها در حمله به شهر غزیه از تانک و راکت استفاده کردند.

پیشتر گزارش شده بود که نیروهای ارتشی دولت لیبی از این شهر به عنوان پایگاهی برای بمباران مسیر مخالفان دولت لیبی استفاده می کردند.

مخالفان مسلح دولت لیبی امیدوارند که بتوانند از این منطقه به عنوان پایگاهی برای حمله به طرابلس استفاده کنند.

سرهنگ قذافی در روز چهارشنبه از هوادارانش خواسته بود تا در این منطقه تظاهرات کنند.