شاکی استراوس کان از احتمال مراجعه به دادگاه مدنی خبر داد

نافيساتو ديالو، کارگر هتلی که دومینیک استراوس کان، رئیس سابق صندوق بین المللی پول را متهم به تعرض جنسی کرده، در کنفرانس خبری که حامیان او در نیویورک برگزار کردند، گفت که بد نام شده و هر روز گریه می‌کند و بسیار آسیب دیده است.

مقامات نیویورک اعتبار اتهام های وارده از سوی خانم ديالو را زیر سوال برده اند و پیش بینی می شود که در آینده نزدیک، پیگرد جنایی آقای استراوس کان را متوقف کنند.

وکیل شاکی گفته است که اگر چنین اتفاقی بیفتد، موکلش علیه آقای استراوس کان پرونده اتهامات نقض قوانین مدنی ارائه خواهد داد.

آقای استراوس کان خود را بیگناه می داند.