انفجار در جنوب افغانستان دست کم هجده غیرنظامی را کشت

بمب کار گذاشته شده در کنار جاده ای در نزدیکی لشکرگاه، مرکز ولایت هلمند در جنوب افغانستان، در مسیر یک مینی بوس غیرنظامی منفجر شده است و در نتیجه آن، دست کم هجده نفر از جمله چند کودک کشته و شماری زخمی شده اند.

نصب بمب های کنار جاده ای از جمله روش های شورشیان مخالف دولت افغانستان است که در موارد متعدد، به غیرنظامیان آسیب رسانده و گفته می شود مسئول حدود یک سوم کل تلفات غیرنظامی در درگیری های این کشور است.

براساس گزارش های تایید نشده، در پی انفجار این بمب کنار جاده ای، بین نیروهای امنیتی و شورشیان مسلح درگیری روی داد و دو طرف به تبادل آتش پرداختند.