دعوت اسلامگرایان مصر به تظاهرات در آستانه محاکمه مبارک

در حالیکه مقامات مصری گفته اند که هفته آینده، محاکمه حسنی مبارک، رئیس جمهوری برکنار شده، به اتهام فساد و دستور حمله به تظاهرات اعتراضی برگزار می شود، رهبران اسلامگرای این کشور از مردم برای شرکت در تظاهرات سراسری در روز جمعه، ۷ مرداد (۲۹ ژوئیه)، دعوت کرده اند.

گروه اخوان المسلمین که این دعوت را به عمل آورده است بزرگترین تشکل سیاسی در مصر محسوب می شود هر چند در انقلاب منجر به سقوط آقای مبارک نقش چندانی ایفا نکرد و از آن زمان نیز همواره بر حمایت خود از استقرار دموکراسی تاکید نهاده و ایجاد یک نظام حکومتی مذهبی در مصر را به شدت رد کرده است.

آقای مبارک از زمان برکناری از قدرت در بیمارستان تحت بازداشت بوده و گفته می شود که به علت بیماری و خودداری از خوردن غذای جامد، به شدت ضعیف شده است.