اشتباه خلبان عامل سقوط ایرباس فرانسوی در ۲۰۰۹

دلیل سقوط ایرباس خط هوایی فرانسه (ایرفرانس) که دو سال پیش به زمین افتاده بود، اعلام شد: اشتباه خلبانان.

در سال ۲۰۰۹ میلادی یک هواپیمای ایرباس، از خطوط هوایی فرانسه که از برزیل عازم پاریس بود، دچار مشکل فنی شد و سقوط کرد. در آن حادثه تمامی دویست و بیست سرنشین هواپیما کشته شدند.

کارشناسان فرانسوی که دو سال روی این ماجرا تحقیق کردند، دریافتند زمانی که موتور هواپیما از کار افتاده، خلبان و گروه پرواز نتوانستند عکس العمل‌های مناسبی نشان دهند و هواپیما در آب‌های اقیانوس اطلس سقوط کرد.

خطوط هوایی ایرفرانس مصر است که دستگاه‌ها، سرعت را اشتباه به خلبان نشان داده‌اند. از ایرادهای دیگری که به خلبان گرفته شده، این است که در زمان تلاش برای به دست آوردن دوباره کنترل هواپیما، به سرنشینان اطلاع نداده که هواپیما در چه وضعیتی است.