انتخابات زود هنگام در اسپانیا برگزار می‌شود

خوزه لوئیز رودریگز زاپاترو، نخست وزیر اسپانیا اعلام کرد که در این کشور انتخابات زودهنگام برگزار می‌شود.

آقای زاپاترو اعلام کرده که انتخابات زودهنگام در اسپانیا، چهار ماه زودتر از موعد و در ماه نوامبر (حدود چهار ماه دیگر) برگزار می‌شود.

او دلیل این تصمیم را مواجهه دولت جدید با مشکلات اقتصادی اسپانیا همزمان با آغاز سال نوی میلادی عنوان کرده است.

ساعاتی پیش از اعلام این تصمیم از سوی نخست وزیر اسپانیا، یک موسسه بین المللی تعیین اعتبار سنجی در زمینه اقتصادی، هشدار داده بود که رشد اقتصادی کم اسپانیا ممکن است جایگاه این کشور را در رده بندی جهانی کاهش دهد.

از حدود دو ماه پیش به این طرف که حزب حاکم در انتخابات محلی و منطقه ای شکست خورد، مهمترین حزب مخالف دولت درخواست برگزاری یک انتخابات زودهنگام را مطرح کرده بود.

نتایج نظرسنجی در اسپانیا نشان می دهد که در این انتخابات حزب حاکم پیروز نخواهد شد.