'هند از طریق ترکیه به ایران پول نفتش را می‌دهد'

خبرگزاری رویترز در گزارشی به نقل از منابعی که خواستند نامشان فاش نشود، نوشت که یک کارخانه پتروشیمی دولتی هند، برای پرداخت بدهی خود به ایران از بانکی در ترکیه کمک گرفته است.

"هالک بنک" نام بانکی است در ترکیه که با کمک "یونیون بانک" هند این پول را به ایران رسانده است.

بعد از تحریم‌هایی که سازمان ملل، آمریکا و کشورهای اروپایی علیه ایران وضع کردند، کشورهایی که از ایران نفت می‌خریدند با مشکل پرداخت بهای نفت مواجه شده بودند. در این بین بدهی هند به ایران یکی از بیشترین بدهی‌های کشورهای خریدار نفت بوده است.

به گزارش رویترز، خریدار هندی بخش کوچکی از پول را از طریق ترکیه به ایران پرداخته است. یک مقام آگاه به رویترز گفته که این تنها بخش اول پرداخت بدهی‌ها، آن هم تنها توسط یکی از خریداران هندی نفت ایران بوده است. او گفته که پرداخت‌ها از این مسیر ادامه می‌یابد.