کاخ سفید طرح بودجه جمهوریخواهان را رد کرد

کاخ سفید با صدور بیانیه ای طرح تصویب شده در مجلس نمایندگان آمریکا برای کاهش کسری بودجه کلان این کشور را رد کرده است.

مجلس نمایندگان روز جمعه طرح بحث برانگیز جان بینر، رئیس جمهوریخواه این مجلس را برای مقابله با افزایش بدهی های آمریکا و کاهش کسری بودجه ایالات متحده تصویب کرد.

بر اساس این طرح، طی ده سال از هزینه های دولت به میزان ۹۱۷ میلیارد دلار کاسته خواهد شد و سقف استقراض دولت فدرال نیز در مرحله اول ۹۰۰ میلیارد دلار افزایش پیدا خواهد کرد.

کاخ سفید با رد این طرح، بر تصویب طرحی که در مجلس سنا کلیات آن توسط دموکرات ها و جمهوریخواهان تدوین شده، تاکید کرده است.