شورای امنیت طالبان پاکستان را تحریم کرد

شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریم هایی را علیه گروه طالبان پاکستان تصویب کرده است.

این گروه متهم اصلی حملاتی است که باعث مرگ صدها نفر در پاکستان شده است.

آمریکا همچنین می گوید که این گروه سال گذشته تلاش کرد که از طریق یکی از عوامل خود در میدان تایمز شهر نیویورک بمبگذاری کند که ناکام ماند.

تدابیر تنبیهی شورای امنیت علیه طالبان پاکستان، در برگیرنده تحریم تسلیحاتی، مسدود شدن دارایی ها و ممنوعیت سفر برای اعضای آن می شود.