پایان گفتگوهای آمریکا و کره شمالی در نیویورک

گفتگوهای مقام های آمریکا و کره شمالی در نیویورک با هدف یافتن راهی برای آغاز مذاکرات هسته ای چندجانبه، پایان یافته است.

این اولین گفتگوهای مستقیم طرفین از حدود دو سال پیش بود.

طرفین این گفتگوها را سازنده خوانده، ولی هیچ کدام از پیشرفت در مذاکرات خبر نداده است.

این گفتگوهای دو روزه در دفتر نمایندگی آمریکا در مقر سازمان ملل متحد انجام شد.

استیون بوسورت، نماینده ارشد آمریکا در امور کره شمالی و کیم کای-گوان، معاون وزیر امور خارجه کره شمالی، در این مرحله با هم دیدار کرده اند.

دولت کره شمالی در سال ۲۰۰۹ میلادی از مذاکرات چندجانبه اتمی خارج شد.