شکایت از قاضی دیوان‌عالی آرژانتین به خاطر فعالیت روسپی‌خانه

یک گروه خیریه در آرژانتین از قاضی دیوان عالی این کشور به طور رسمی شکایت کرده است.

گزارش های منتشر شده نشان می دهد که که روسپی‌ خانه‌های غیرقانونی در برخی املاک متعلق به قاضی یوجینیو زافارونی، از قضات دیوان عالی فعالیت می کردند.

این قاضی گفته است که او به طور مستقیم در اداره ۱۵ ملکی که در پایتخت دارد، دست ندارد.

او گفته است که خبر نداشته روسپی ها از برخی از این املاک استفاده می کردند.

شکایت بنیاد آلامیدا به دادستانی آرژانتین ارائه شده است.

در آرژانتین، روسپی گری (سکس در ازای پول) آزاد است اما روسپی‌گری سازمان یافته مانند راه اندازی روسپی‌خانه غیر قانونی است.