ناتو فرستنده‌های تلویزیون دولتی لیبی را بمباران کرد

ناتو می‌گوید فرستنده‌های تلویزیون دولتی لیبی را بمباران کرده است.

ناتو اعلام کرد که سه فرستنده این تلویزیون هدف قرار گرفته که از آن برای ترغیب به خشونت و تهدید غیرنظامیان استفاده می شد.

این در حالی است که بی بی سی مونیتورینگ می گوید برنامه های تلویزیون دولتی لیبی کماکان در حال پخش است.