مذاکرات فشرده در واشنگتن درباره سقف استقراض آمریکا

در فاصله سه روز به موعد افزایش سطح استقراض دولت آمریکا، سنای این کشور طرح دموکرات ها برای کاهش محدودیت استقراض دولت فدرال را بررسی می کند.

اکثر جمهوریخواهان در سنا این طرح را رد کرده اند و مجلس نمایندگان نیز در اقدامی نمادین به آن رای منفی داده است.

هری رید، رهبر اکثریت دموکرات در نظر دارد که ساعت یک بامداد یکشنبه به وقت واشنگتن در مورد این طرح رأی گیری شود.

۴۳ سناتور جمهوریخواه با این اقدام مخالفند.

باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، روز شنبه رهبران دموکرات ها در مجالس سنا و نمایندگان را به کاخ سفید فراخواند تا برای خروج از بن بست راهی پیدا کند.

جان بینر، رئیس جمهوریخواه مجلس نمانیدگان، گفته است اطمینان دارد که طرفین پیش از موعد سه شنبه (دوم اوت) به توافق دست پیدا خواند کرد.