وکیل آمریکایی‌های زندانی در ایران از احتمال آزادی آنها خبر داد

وکیل دو آمریکایی که از دو سال پیش به اتهام ورود غیر قانونی به ایران و به ظن جاسوسی در این کشور زندانی هستند، می گوید که ممکن است آنها پس از جلسه دادگاه در روز یکشنبه آزاد شوند.

مسعود شفیعی گفت که همزمان شدن این جلسه دادگاه با دومین سالگرد بازداشت جاشوا فتال و شین باوئر می تواند نشانه ای از تصمیم مقامات قضایی بر آزاد کردن آنها باشد.

او به خبرگزاری رویترز گفت که دو سال بازداشتی که موکلانش تحمل کرده اند ممکن است به عنوان مجازات برای آنها در نظر گرفته شود.

آقای شفیعی گفت که از زمان جلسه پیشین دادگاه تا کنون با موکلان خود ملاقات نداشته است.