مجلس عراق به کاهش تعداد وزرای دولت این کشور رای داد

در عراق نوری المالکی، نخست وزیر این کشور امروز (شنبه ۸ مرداد ماه) موفق شد تا رای پارلمان را برای کاهش تعداد وزرای کابینه به دست آورد.

کاهش تعداد وزرا با هدف برآورده کردن تقاضاهای مردم برای ارائه خدمات بهتر و با کارایی بیشتر صورت گرفته است.

گفته می شود این اقدام آقای مالکی احتمالا تنش هایی را دردولت عراق که متشکل از فرقه های مختلف است ،ایجاد خواهد کرد.

منتقدان آقای مالکی را متهم می کنند که در تلاش است تا با حذف سمت های متعلق به احزاب مخالف از جمله احزاب مورد حمایت سنی ها، موقعیت خود را محکم کند.