'اوضاع امنیتی در عراق به نسبت سال قبل خطرناکتر است'

یک سازمان دولتی آمریکایی که در ارتباط با بازسازی شهرهای عراق فعالیت دارد گفته است اوضاع در این کشور به نسبت سال گذشته خطرناکتر است.

در همین رابطه استیوارت بوئن جونیور، بازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی عراق گفته است کشتار سربازان آمریکایی، ترور چهره های شناخته شده عراقی و همچنین بمبگذاری و حملات در منطقه سبز بغداد، پایتخت، اخیرا افزایش یافته است.

آقای بوئن جونیور همچنین گفته است ارتش آمریکا در تلاش است تا بر بی ثباتی مداوم در عراق با توجه یه این که قرار است نیروهایش را از این کشور خارج کند، سرپوش بگذارد.