عامل حملات در نروژ قصد داشت به اهداف دیگری هم حمله کند

در نروژ، پلیس این کشور تائید کرده که آندرس برینگ برویک، که به انجام دو حمله مرگبار در این کشور اعتراف کرده ، قصد داشته، اهداف دیگری را هم مورد حمله قرار دهد.

در جریان انفجار بمب در اسلو، پایتخت نروژ، و حمله مسلحانه به یک اردوگاه تابستانی جوانان عضو حزب حاکم در جزیره اتوئیا در شمال غرب اسلو ۷۸ نفر کشته و شمار زیادی مجروح شدند.

یکی از سخنگویان پلیس نروژ گفته است در جریان بازجویی از آقای برویک او به طور کلی در باره اهداف دیگری هم صحبت کرد.

اما این سخنگوی پلیس ادعاهای رسانه ها مبنی بر این که از جمله اهداف دیگر کاخ سلطنتی نروژ و مراکزی از حزب حاکم کارگر بوده را رد کرده است.