صادرات گاز ایران به ترکیه از سر گرفته می شود

معاون وزیر نفت ایران می گوید که با پایان رسیدن تعمیرات خط لوله آسیب دیده، صادرات گاز طبیعی ایران به ترکیه از سر گرفته می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد اوجی روز شنبه ۸ مرداد (۳۰ ژوئیه) با اشاره به اینکه در اولین ساعات پس از انفجار تعمیرات خط لوله آسیب دیده آغاز شد، گفت: " برای از سرگیری صادرات گاز به ترکیه بین دو تا سه روز پیش بینی کرده بودیم اما این امر کمتر از ۳۰ ساعت اتفاق افتاد."

وقوع انفجاری در خط لوله صادرات گاز ایران به ترکیه در بامداد روز جمعه، هفتم مرداد ۱۳۹۰ انتقال گاز را مختل کرد.

انفجاری که مقامات رسمی ایران هنوز درباره علت وقوع آن توضیحی نداده اند.

پیش از این در چندین مورد مشابه، انفجارهایی در پنج سال اخیر رخ داده که در بیشتر آنها مقام های مسئول، گروههای جدایی طلب کرد، از جمله پ،ک،ک (حزب کارگران کردستان ترکیه) را مسئول این اقدام ها دانسته اند.