'بیش از بیست نفر در حماة کشته شدند'

در حالی که عملیات نیروهای امنیتی سوریه در شهر حماة ادامه دارد، خبرگزاری رویترز به نقل از یک پزشک در این شهر از کشته شدن بیش از بیست نفر خبر داده است.

این پزشک به خبرگزاری رویترز گفته است که تا کنون اجساد ۲۴ نفر به سه بیمارستان در شهر منتقل شده است.

خبرنگاران خارجی اجازه ورود به سوریه را ندارند و این مساله تائید گزارشهای رسیده از این کشور را با دشواری مواجه کرده است.