'مردم خطای احمدی نژاد را نخواهند بخشید'

جعفر شجونی عضو جامعه روحانیت مبارز می گوید که احمدی نژاد با قهر یازده روزه خود همه را از خودش ناامید کرد.

به گزارش خبرگزاری کار ایران، آقای شجونی با اشاره به این که مردم می پرسند چرا آقای احمدی نژاد در جریان برکناری وزیر اطلاعات خانه نشینی را انتخاب کرد، گفته که "مردم هیچگاه این خطای نابخشودنی را نخواهند بخشید و احمدی نژاد باید بداند که با این حرکت که یکی از بزرگترین اشتباهات این شش سالش بود مردم را از خودش ناامید کرد."

در اوایل سال جاری خورشیدی در پی انتشار خبر پذیرش استعفای حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات توسط محمود احمدی‌نژاد، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران با این استعفا مخالفت کرد و پس از آن، محمود احمدی نژاد به مدت یازده روز ظاهرا به نشانه اعتراض به این تصمیم، در جلسات هیئت دولت شرکت نکرد و بعد از آن مخالفت با آقای احمدی نژاد شدت یافت.

آقای شجونی پیشنهاد کرده که آقای احمدی نژاد "باید با اعلام برائت از گروه انحرافی حداقل نشان دهد که همچنان در دایره اصولگرایی قرار دارد."