رئیس کل بانک مرکزی: بازار ارز اشباع شده است

رئیس کل بانک مرکزی گفته است به قدری ارز وارد بازار کرده ایم که تقاضای سر چهارراه ها هم اشباع شده است.

محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی، در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت "ارزی که در هفته های اخیر وارد بازار کرده‌ایم به میزانی بوده که دیگر هیچکس نیاز ارزی ندارد و بانک مرکزی در نوسانات بازار به گونه‌ای عمل کرد که حتی اشخاص عادی سر چهارراهها هم ارز گیرشان آمده است."

با وجود این، گزارشها نشان می‌دهد که بعد از افزایش شدید قیمت ارز، بانک مرکزی نتوانسته نرخ ارز را به نرخ قبلی برگرداند. هنوز بین نرخ رسمی ارزهای معتبر در بانک مرکزی با نرخ بازار آزاد تفاوت زیادی وجود دارد.