" مافیای سه سر در بازار مد و لباس کشور یکه تازی می‌کند"

دبیر کارگروه مد و لباس وزارت ارشاد گفته است مثلث مافیای مد و لباس در کشور همچنان فعال است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی کشاورز، دبیر کار گروه مد و لباس وزارت ارشاد گفته است :" مافیای سه سر در بازار مد و لباس کشور یکه تازی می‌کند و چرخه ورود مد از طریق ماهواره و رسانه ها بسیار پیچیده است."

آقای کشاورز یک سوی این مثلث را افراد سودجو و فرصت طلب در حلقه مد و لباس عنوان کرد، ضلع دوم این مثلث را جریان های معاند نظام دانست که با هزینه کلان در بخش مد و لباس قصد دارند به پوشش اسلامی ضربه بزنند و ضلع سوم این مثلث را هم رسانه ها و جریان فرهنگی عنوان کرد .

دبیر کار گروه مد و لباس وزارت ارشاد همچنین افزود: "این چزخه بسیار پیچیده است و حتی با تلاش ها زیادی که نیروی انتظامی برای برخورد با پدیده تهاجم فرهنگی انجام داده باز هم شاهد تولد مافیای جدید در عرصه مد و لباس کشور هستیم."