مرگ ۹ نفر در سانحه غرق شدن قایق تفریحی در مسکو

به گفته مقام های روسیه یک قایق تفریحی در رود مسکو غرق شده که باعث مرگ ۹ نفر شده است.

به گفته مقام ها هفت نفر از ۱۶ سرنشین قایق نجات داده شده اند. گفته شد که هنگام حادثه جشن تولدی در قایق در جریان بود.

گزارش ها حاکیست که قایق، به نام سوالو، در نخستین ساعات یکشنبه به یک قایق باربری برخورد کرد.

این حادثه سه هفته پس از آن اتفاق می افتد که یک قایق گردشگری در رود ولگا در تاتارستان غرق شد که مرگ بیش از ۱۰۰ نفر را در پی داشت.