تاثیر تجارت ذغال از سوی الشباب بر خشکسالی شاخ آفریقا

یکی از متخصصان سازمان ملل متحد می‌گوید که از بین بردن جنگلها در سومالی از طریق قطع آنها برای تهیه ذغال احتمالا در ایجاد خشکسالی در شاخ آفریقا موثر بوده است.

مت برایدن که هماهنگ کننده گروه نظارتی سومالی- اریتره است به بی بی سی گفته است که صادرات ذغال به ویژه به کشورهای خلیج فارس ارزشی حدود ۱۵ میلیون دلار در سال دارد.

او گفته است که این تجارت همچنین یکی از نشانه های رشد استقلال مالی گروه اسلامی ستیزه جو الشباب است.