کاهش ساعات کار اداری در ماه رمضان در ایران

هیئت دولت ایران، ساعت کارى ادارات و بانک‌ها را به مناسبت ماه رمضان کاهش داد.

خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت گزارش کرده است که این تصمیم در راستای بند ۳ اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اتخاذ شده است.

بر اساس این گزارش، در کلیه استانها به استثنای تهران، فعالیت اداری، صبح‌ها با یک ساعت تاخیر شروع و در بعدازظهر نیز یک ساعت و نیم زودتر خاتمه می‌یابد.

در تهران هم ساعت شروع فعالیت اداری ساعت ۹ صبح و ساعت پایان کار ۱۴:۳۰ تعیین ‌شده است.

به گزارش ایرنا، کسری کار ناشی از اجرای این تصویب نامه با رعایت سقف مقرر در قانون (۴۴ ساعت در هفته) از طریق انجام دورکاری جبران خواهد شد.

برخی از کشورها روز دوشنبه اول اوت را روز اول ماه رمضان اعلام کرده‌اند.