تلاش ارتش مصر برای اخراج معترضان از میدان تحریر

ارتش مصر برای پایان دادن به تحصن معترضان در میدان تحریر قاهره وارد این محل شده است.

صدها معترض مصری در سه هفته گذشته با تحصن در میدان تحریر، نارضایتی خود را از روند کند اصلاحات ابراز کردند.

بیشتر تظاهرکنندگان از یکشنبه به خاطر فرارسیدن ماه رمضان این میدان را ترک کردند و بر اساس توافق قبلی یک گروه کوچک از معترضان در محل باقی ماندند.

محاکمه حسنی مبارک، رئیس جمهوری سابق و دو پسر او به اتهام فساد مالی و صدور دستور کشتار مخالفان از چهارشنبه شروع می شود.